תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל
מידע להורים במעונות ללא סמל
חיפוש מעונות
מפת מעונות ארצית
לוח חופשות
טפסים ואישורים
דמי החזקה - שכר הלימוד
ברור דרגת הזכאות להשתתפות המדינה בדמי ההחזקה של הילד במסגרת
תמונה גרפית
שעת חרום
המלצות הועדה המייעצת לרישוי ולפיתוח סטנדרטים למסגרות חינוכיות לגיל הרך
צהרונים
הרשמה למעונות יום ומשפחתונים
תמונה גרפית

האגף פועל לעידוד נשים להשתלב בעבודה ע"י הסרת חסמים ומתן פתרונות לסידור הילדים במסגרות מוכרות: מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בין היתר על ידי הגדלת היצע המסגרות המוכרות

האגף מפעיל  מערך פיקוח ובקרה על המסגרות המוכרות ועל מקבלי התמיכות ופועל לקידומה של חקיקה בתחום.

לכניסה למילוי שאלון הרשמה באמצעות האינטרנט וקבלת מידע על מוקד שרות אשר יטפל בבקשות של ההורים לגבי רישום ילדיהם ובחינת זכאות להשתתפות המדינה בשכר הלימוד לחץ כאן. 

לברור סטטוס הדרגה ניתן להתקשר למוקד טלאול בטלפון: 2969* או 12222969
 

שירות חדש באתר - מידע למפעילי מסגרות

 

תמונה גרפית
תמונה גרפית  המלצות לסביבת שינה בטוחה לתינוק למניעת מוות בעריסה
תמונה גרפית  האגף למעונות יום ומשפחתונים פרסם קובץ רענון נהלי הפעלה למעונות יום ומשפחתונים לשנה"ל תשע"ו
תמונה גרפית  ימי פעילות במעונות היום, המשפחתונים והצהרונים בעקבות מזג האוויר ובימי שביתה כללית
תמונה גרפית  הודעה לארגונים המפעילים בנושא פעילות המוקד - 01.2016
תמונה גרפית  הודעה להורים – דע את זכויותייך
תמונה גרפית  הודעה להורים בדבר החזר בגין אי מתן פורמולת מזון לתינוק
תמונה גרפית  הודעה בדבר עדכון מועד חג הנביא מוחמד בלוח החופשות משפחתונים ומעונות יום המוסלמי לשנה"ל תשע"ו
תמונה גרפית  בקשת מידע – העדפה גיאוגרפית ועדות קבלה
תמונה גרפית  שעות פעילות במסגרות מוכרות בחג החנוכה - תזכורת לארגונים מפעילי מסגרות
תמונה גרפית  הודעה לארגונים 11.2015
תמונה גרפית  הוראת מנכ"ל חדשה: נוהל תקצוב אבטחה במעונות היום המוכרים על ידי משרד הכלכלה (הוראת מנכ"ל 9.4)
תמונה גרפית  הודעת הבהרה -עדכון תעריף מעונות לא למלכ"רים ומשפחתונים-החל מאוקטובר 2015.
תמונה גרפית  חשוב לדעת - הודעה למפעילי מעונות ומשפחתונים בדבר דרגות להורים
תמונה גרפית  לתשומת ההורים והארגונים המפעילים, הטיפול בבקשות לקביעת דרגת זכאות במעונות ומשפחתונים לשנת הלימודים תשע"ה: קליטת ערכות וטיפול בעדכונים, יסתיים בתאריך 22/12/2015. מסמכים שיתקבלו לאחר מועד זה – לא יטופלו.
תמונה גרפית  הורים, הנדרשים להמציא פירוט שותפים ממס הכנסה לצורך קביעת דרגת זכאות לתמיכה – יכולים מעתה להמציא את האישור גם ממע"מ
תמונה גרפית  עודכנו מחירים לשנת תשע"ו
תמונה גרפית  הצהרת מנהל המסגרת בדבר נוכחות הילד, כולל מכתב הסבר מפורט ושקופית הסבר על אופן המילוי הנכון (לשנת תשע"ו)
תמונה גרפית  הצהרת מנהל המסגרת בדבר נוכחות הילד, כולל מכתב הסבר מפורט ושקופית הסבר על אופן המילוי הנכון (לשנת תשע"ה)
תמונה גרפית  פורסמו מבחני תמיכה לצהרונים עם שינוי הנוגע לאישור על פתיחת העסק
תמונה גרפית  פורסמו מבחני תמיכה למעונות/משפחתונים עם שינוי הנוגע לאישור על פתיחת העסק
תמונה גרפית  פתיחה מוקדמת של שנת הלימודים עקב החזרת ימים בגין חופשה בסוכות
תמונה גרפית  אישור ועדת ההקצאות בדבר הארכת המועד להגשת התקשרות חוזה עם קבלן – נוהל מעבר ונוהל בינוי – אגף מעונות יום – משרד הכלכלה
תמונה גרפית  אישור ועדת ההקצאות בדבר הארכת המועד להגשת הגרמושקה – נוהל תכנון – אגף מעונות יום – משרד הכלכלה
תמונה גרפית  הודעה בדבר קיזוז ימי השבתת המשפחתונים בימים 27/7/15 ו 28/7/15
תמונה גרפית  הודעה למנהלות המשפחתונים - חידוד והבהרה -החזר ימי חופשת פסח לשנה"ל תשע"ה שלא פעלו עפ"י לוח החופשות
תמונה גרפית  הגשת השגות ועדות קבלה מעונות יום
תמונה גרפית  הודעה על הסכם בין מנהלות משפחתונים לבין נותני השרות רשויות וזכיינים
תמונה גרפית  משלוח ערכות הרשמה (שאלונים) למוקד
תמונה גרפית  הודעה בנושא רישום לשנה"ל תשע"ו
תמונה גרפית  הודעה בנושא פעילות המוקד לשנה"ל תשע"ה
תמונה גרפית  הודעה בדבר קליטת שאלונים למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תשע"ה
תמונה גרפית  הודעה על פתיחת המערכת לרישום והגשת בקשות לתמיכה לשנה"ל תשע"ו
תמונה גרפית  נוהל ועדת חריגים תשע"ו
תמונה גרפית  מבחני תמיכה למעונות ומשפחתונים לשנת לימודים תשע"ו
תמונה גרפית  הודעה לארגונים: תזכורת מוכנות לחירום מעונות יום תשע"ה
תמונה גרפית  הודעה להורים: תזכורת- השתתפות בתרגיל "נקודת מפנה"
תמונה גרפית  ההרשמה למעונות היום והמשפחתונים המפוקחים ע"י משרד הכלכלה, לשנה"ל תשע"ו נפתחה והיא מתקיימת בשלב זה במסגרות עצמן. על מועד משלוח השאלונים לקביעת דרגה תפורסם הודעה נפרדת .
תמונה גרפית  הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו למעונות היום והמשפחתונים
תמונה גרפית  הארכת מועד הגשת היתר בניה- נוהל תקצוב
תמונה גרפית  הודעה בדבר קיזוז ימי שביתה משפחתונים לחודשים פברואר, מרץ 2015
תמונה גרפית  בקרה שוטפת על הדרגות
תמונה גרפית  החזר ימי חופשת פסח למשפחתונים שלא פעלו לפי לוח החופשות תשע"ה
תמונה גרפית  מדיניות המשרד מתן סמל מעון
תמונה גרפית  טבלת החזרים להורים-עקב השבתת משפחתונים
תמונה גרפית  הודעה חשובה למנהלות המשפחתונים
תמונה גרפית  הודעה בדבר קיזוז יום שביתה שהתקיימה ב-9.2.15.
תמונה גרפית  הודעה להורים ולארגונים המפעילים – מידע והנחיות בנושא עבודת המוקד - עדכון מספר 2
תמונה גרפית  פורסמו קולות קוראים להקצאה לתכנון ובניה/הרחבה/הסבה של מעונות יום
תמונה גרפית  הנחיה לקביעת חריגה מתפוסת הילדים הנדרשת במעונות יום מוכרים הוראת שעה לשנה"ל תשע"ה
תמונה גרפית  פורסמו טבלאות שכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים לשנת תשע"ה
תמונה גרפית  הוכנסו שינויים במבחני התמיכה למעונות משפחתונים וצהרונים לשנת תשע"ה בנוגע למסלולי הכשרה מקצועית
תמונה גרפית  מכתב מנהלת האגף – פתיחת שנת לימודים תשע"ה
תמונה גרפית  פיצוי הורים עקב סגירת מעונות יום במבצע "צוק איתן"
תמונה גרפית  הוראת מנכ"ל חדשה בנושא: תקצוב בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום (הוראת מנכ"ל מס' 9.3)
תמונה גרפית  פורסמה חוברת הנחיות לשנת תשע"ה
אנשי קשר
חוק הפיקוח על מעונות יום
הכרה וסמל מעון/משפחתון
רשימת רשויות המפעילות מסגרות
רשימת ארגונים המפעילים מסגרות
ארגונים מובילים המפעילים מעונות יום
המלצות לסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות
אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים
פרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום ומפרטים לסוגי מבנים
הוראות בנוגע לתזונה במסגרות לגיל הרך
מידע למפעילי מסגרות
הקצאה לתכנון/בניה/הרחבה/הסבה של מעונות יום
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.