תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
הודעה בדבר רישום וקליטת ילדים במערכת מעונות יום ומשפחתונים בשנה"ל תשע"א 8.7.2010
הודעה להורים- תהליך רישום וקליטת ילדים וקבלת סיוע בתשלום מופחת בשנת תשע"א
הטבות והשגים החל משנת לימודים תשע- הודעה מיום 2.9.2009
הנחיה בדבר קידוד תת- סמל משפחתון
הנחיות ביחס ל"שפעת החזירים"- שפעת 2009 A/H1N1
הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים -שנה"ל תש"ע
הנחיות על מניעת שפעת במעונות יום ומשפחתונים
הערכות לשנה"ל תש"ע – רענון הנחיות
נוהל עבודה בגין החלטות ממשלה לישובי קו עמות בצפון ולמפוני גוש קטיף
סל שירותים
ריענון הנחיות למשפחתונים לשנה"ל תשע"א
רענון נהלי הפעלה למעונות יום 3.2009
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל > הודעות והנחיות בנושא מעונות ומשפחתונים > שנת לימודים תש"ע
הודעה להורים- תהליך רישום וקליטת ילדים וקבלת סיוע בתשלום מופחת בשנת תשע"א

‏ט"ז אלול תש"ע

‏26/08/2010

 

אגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד התמ"ת לקראת פתיחת שנת הלימודים

במסגרת פעילות משרד התמ"ת  לשיפור השירותים לאזרח ,נערך  האגף למעונות יום ומשפחתונים להפעיל  בשנת הלימודים תשע"א מוקד טלפוני מאויש ומוקד קליטת ילדים במערכת הממוחשבת – אשר יעמוד בקשר ישיר מול ההורים , זאת  במטרה לייעל את השירות ולקצר את זמן  הטיפול בקביעת דרגות הסבסוד לילדי אמהות עובדות השוהים במעונות יום ובמשפחתונים מוכרים.

מנהלת אגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד התמ"ת, תמר אלמוג, מציינת כי המעבר לשיטה החדשה מצריך היערכות והתארגנות של המוקד החדש שנבחר לספק שירותים אלו למשרד ולפיכך  צפוי כי הטיפול מול ההורים יחל רק בעוד כחודשיים-שלושה .

בשנת הלימודים תשע"א יפעל מוקד לקליטת ילדים במערכת הממוחשבת לצורך בחינת בקשות לתמיכה וקביעת דרגות הסבסוד עבור ילדים השוהים במעונות יום ובמשפחתונים מוכרים.

המוקד יפעל באמצעות חברת "טלאול קונטקט סנטר". החברה החלה בתהליכי הקמת המוקד וצפויה להתחיל במתן השירות להורים בחודשים הקרובים.

עד לתחילת פעילות המוקד, ישלם המשרד מקדמות למפעילי המעונות והמשפחתונים בחודשים הראשונים של שנת הלימודים על מנת לאפשר  להורים זכאים, לשלם תשלום מופחת למעון/משפחתון בתקופה זו- עד לקביעת דרגות הזכאות במערכת הממוחשבת.

להלן הנחיות להורים לתקופה זו:

1.       קביעת דרגות זמניות ע"י הארגון המפעיל – באחריות מנהלת המעון/ רכזת המשפחתונים לדווח להורים על גובה התשלום המופחת שיקבע לילדם על בסיס הדרגות בשנה"ל תש"ע -לגבי ילדים ממשיכים , או על בסיס נתוני שכר , סטטוס הורים והיקף עבודת האם - לגבי ילדים חדשים.

 ניתן להסתייע בנושא זה בסימולטור המופיע באתר האינטרנט בכתובת:

www.moital.gov.il/meonot-yom

2.       מנהלת המעון/ רכזת המשפחתונים תמסור להורים במהלך תקופה זו ערכת הרשמה הכוללת שאלון והנחיות למילוי לצורך הגשת בקשה לתמיכה וקביעת דרגת הסבסוד לילדיהם.

3.       רישום וקליטת הילדים  במערכת הממוחשבת של המשרד , יבוצע ע"י ההורים  ובאחריותם. 

4.       ההורים נדרשים למלא את השאלון ולשלוח אותו יחד עם המסמכים הנלווים כמפורט בהנחיות למילוי, בדואר רשום במעטפה שתימסר להם יחד עם הערכה .

5.       המשרד יפרסם פרטים בדבר האפשרות להגשת בקשה לתמיכה וקביעת דרגות הסבסוד לילדיהם באמצעות האינטרנט.

6. לתשומת לב ההורים: הארגונים המפעילים  אמורים  לקבוע דרגות זמניות  לפי שיקוליהם ובאחריותם  במהלך תקופה זו  . לאחר שיקבעו הדרגות ע"י המשרד, תיערך התחשבנות בין הארגונים לבין ההורים – לחובה  או לזכות. 

7. במהלך תקופה זו ,יפרסם המשרד את מס' הטלפון של המוקד הטלפוני שיפעל באמצעות חברת "טלאול קונטקט סנטר" ואשר יעמוד לרשות  ההורים ויסייע להם במילוי והגשת הבקשות לסבסוד ובמתן מידע שוטף ועדכני לטיפול בבקשתם.

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.