תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
מידע כללי אודות המחוזות ותחומי פעילות
משקלות מידות וסטנדרטים
תעשייה, סיוע לתעשייה, רישוי ופטורים
מינהל סחר פנים
רשימת המחוזות
רשימת היישובים בהתאמה למחוזות
חיפוש
הכשרה מקצועית ופיתוח כ"א
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
יחסי עבודה
מעונות יום ומשפחתונים
כ"א בשעת-חרום
איגוד שיתופי
מל"ח - מזון ומשק כללי
אזורי פיתוח
ולת"ם - ועדה לתאום שרות מילואים
פירוט פעילות היחידות
חקיקה ופסיקה
"טופסנט" - טפסים ממוחשבים
ראשי > Channels > מחוזות משרד הכלכלה
ולת"ם - ועדה לתאום שרות מילואים

טפסים

 

הוועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"ם)

 

הוועדה המטפלת בבקשות של חיילי מילואים ובסמכותה לקצר, לפצל או לדחות את שירות המילואים הפעיל וכן לדחות את הבקשה.

 

בוועדה חברים נציגי משרדי הממשלה וצה"ל  ותפקידם לגשר בין צורכי המשק והצבא.

 

נציגי משרד הכלכלה בוועדות מייצגים את תחום התעשייה, המסחר והתעסוקה בפתרון בעיות משקיות הנובעות משירות המילואים.

 

מידע למגישי ולת"מ משקי

 

מיקום מדור ולת"ם: – מחנה מיט"ב (בקו"ם) בתל השומר.

 

בקשה לוועדה בצירוף צו קריאה יש להגיש עד 30 יום לפני המילואים. בקשה תוגש לשירות מילואים מ - 6 ימים ומעלה.

 

החלטת הוועדה מסתמכת על השיקולים הבאים: חוות דעת היחידה הצבאית, מטרת התעסוקה, מספר הנקראים  לשירות מילואים מול צורכי הצבא, המקצוע הצבאי של החייל, ביצוע שמ"פ קודם, גיל , פרופיל , משך השירות  ונימוקי המבקש.

 

ערעור:  ניתן להגיש ערעור ע"י המפעל או היחידה הצבאית, תוך 7 ימים מיום הדיון בוועדה.

 

דרכי תקשורת למדור ולת"ם:-

 

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.