תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמכרזים והכרהתמונה גרפיתפרסומיםתמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
ענף בניין
ענף גז
ענף דפוס צילום והפקה
ענף הארחה
ענף הצלה
ענף חשמל ואלקטרוניקה
ענף טיפוח חן
ענף מטפלות
ענף מינהל
ענף מקצועות יהדות
ענף מתכת/מכונות
ענף עץ
ענף פרה-רפואי
ענף רכב
ענף שונות
ענף תחבורה
ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > בחינות, תעודות, רישוי והסמכות > מבחנים לדוגמא > מבחנים לדוגמא בחינות למבוגרים > ענף מינהל
ענף מינהל

תמונה גרפיתדוגמה למבחן מעשי+מחוון מתווה חדש מנהל חשבונות 1+2
תמונה גרפיתמבחן עיוני לדוגמה - חשבי שכר.
תמונה גרפיתמבחן מעשי לדוגמה - חשבי שכר
תמונה גרפיתמבחן מעשי +מחוון לדוגמה הנהלת חשבונות סוג 1+2(בסיסי+מתקדם)
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש 1+2 (מתקדם +בסיסי)מועד אוקטובר 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש 1+2 (מתקדם +בסיסי)מועד יולי 2013
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2 מתקדם מועד אוקטובר 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2 מתקדם מועד אפריל 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2 מתקדם מועד דצמבר 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2 מתקדם מועד יולי2013
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2 מתקדם מועד מאי 2013
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2 מתקדם מועד פברואר 2013
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 3 ראשי מועד נובמבר 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 3 ראשי מועד ספטמבר 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש 1+2 (מתקדם +בסיסי)מועד מאי 2013
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש 1+2 (מתקדם +בסיסי)מועד דצמבר 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר+ מחוון הנח"ש סוג 1 בסיסי מועד נובמבר 2012
תמונה גרפיתמבחן גמר+ מחוון הנח"ש סוג 1 בסיסי מועד ספטמבר 2012
תמונה גרפיתמבחן מעשי +מחוון לדוגמה הנהלת חשבונות סוג 2(מתקדם)
תמונה גרפיתמבחן גמר מעשי מנהל משולב חשבונאות וניהול מערכות משרד
תמונה גרפיתמבחן גמר מעשי ניהול מערכות משרד
תמונה גרפיתמבחן גמר הנהלת חשבונות סוג 1 בסיסי מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר+ מחוון הנח"ש סוג 1 בסיסי - מועד יולי 12 מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר הנהלת חשבונות סוג 2 מתקדם מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן לדוגמא בהנהלת חשבונות סוג 3 מעשי ראשי מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש 1+2 (מתקדם +בסיסי)מועד יולי 2012 מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2 מתקדם מועד יולי 2012 מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 2(ישן)מועד אפריל 2012 מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר +מחוון הנח"ש סוג 3 ראשי מועד יולי 2012 מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר+ מחוון הנח"ש סוג 1 בסיסי - מועד מאי 2012 מתכונת חדשה
תמונה גרפיתמבחן גמר עיוני +מחוון ניהול מערכות משרד
תמונה גרפיתמבחן לדוגמה מזכירות רפואית- מעשי
תמונה גרפיתמבחן לדוגמא בהנהלת חשבונות סוג 1
תמונה גרפיתמבחן לדוגמא בהנהלת חשבונות סוג 2
תמונה גרפיתמבחן לדוגמא בהנהלת חשבונות סוג 3
תמונה גרפיתמבחן לדוגמא במזכירות רפואית
תמונה גרפיתמבחן לדוגמה הנהלת חשבונות ממוחשבת
תמונה גרפיתשאלות לדוגמא במקצוע מזכירות משפטית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.