תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
search  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
חקיקה בתחום הסדרה ואכיפה
חקיקה בתחום השקעות ופיתוח
חקיקה בתחום טיפוח תעסוקה
חקיקה בתחום סחר חוץ
חקיקה בתחום עובדים זרים
חקיקה בתחום יחסי עבודה
חקיקות שונות
רשימה כוללת של חוקים בתחום תעשייה ומסחר
רשימה כוללת של חוקים בתחום העבודה
רשימת חוקים לפי נושאים
יחידות וגורמי קשר
יוזמות חקיקה ותזכירי חוק
הנחיות התביעה
LABOR LAWS
מפעילות הלשכה המשפטית
פסקי דין
הוראות מנכ"ל
קישורים שימושיים
חקיקה מאתר הכנסת
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי
LABOR LAWS

State of Israel
Ministry of Labour & Social Affairs
Division of Labour Relations
Jerusalem, 2000
 
This translation is not an official translation of The State of Israel.

This collection of legislation is designed to provide an up to date answer to the increasing demand
from many sources for information in English concerning the various Labour and National Insurance
Laws.

In this edition, two Basic Laws have been included for the first time: "Basic Law: Freedom of
Occupation and Basic Law: Human Dignity and Liberty".

The provisions of the law itself are set out in the book without the interpretive commentary and case
law that sometimes accompanies it.

I hope that it will serve as an important tool to help with knowledge of the Law and consequently to
the accessing of the sources of those rights that are enshrined in its provisions.

ShlomoYitzhaki
Director of Labour Relations Division.
  1. NATIONAL INSURANCE LAW (CONSOLIDATED VERSION)
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.