תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
פעילויות המדען הראשי
חוק המו"פ, הוראות מנכ"ל וחוזרי המדען הראשי
תמיכה במסגרת חוק המו"פ: נהלים, טפסים והנחיות
סיוע ליזמים לחברות מתחילות ומכוני מחקר
קרן תמורה (תמלוגים)
תעשייה מסורתית
הטבות מס, ניהול ידע ואישורי השקעות
טפסים ממוחשבים של המדען הראשי
עידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית והעברת ידע מהאקדמיה לתעשיה
שיתוף פעולה בין-לאומי וקרנות סיוע דו לאומיות
תמונה גרפית

לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ממונה על ביצוע המדיניות הממשלתית לתמיכה במו"פ תעשייתי. מטרת המדען הראשי היא לפתח את הטכנולוגיה בישראל כאמצעי לעידוד יזמות טכנולוגיות, מיצוי הפוטנציאל המדעי, הגברת בסיס הידע של התעשייה במדינת ישראל, עידוד מו"פ בעל ערך מוסף גבוה ועידוד שת"פ במו"פ הן ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית. בלשכת המדען הראשי מגוון תוכניות סיוע שפועלות על בסיס תקציב שנתי.

תמונה גרפית
תמונה גרפית  הצטרפות לקטלוג חברות ישראליות בתעשיית הגז והנפט
תמונה גרפית  קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ בין חברות ישראליות לבין Roche במסגרת תכנית שת"פ תאגידים של לשכת המדען הראשי
יחידות וגורמי קשר
קישורים שימושיים
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.