תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
כרטיס ביקור היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים
חוק המהנדסים והאדריכלים (כולל תקנות)
הנחיות ופרסומי הרשם
שאלות ותשובות נפוצות
הנדסה אזרחית
אדריכלות
הנדסת חשמל
טפסים
שאילתה למרשם המהנדסים והאדריכלים
בירור מספר בקשה לצורך תשלום
מערכת לבדיקת סטאטוס בקשה לרישום/רישוי
Registration and licensing of engineers and architects
Licence professionnelle pour les ingénieurs et architectes
Регистрация и выдача лицензий инженерам
Registro y licenciatura de ingenieros y arquitectos
תמונה גרפית

היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958, היחידה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות, המעוגנות בחוק הנ"ל ובתקנותיו.

תמונה גרפית
תמונה גרפית  בחינה באדריכלות – עיוני – יולי 2015 – תשובות גרסה 2
תמונה גרפית  בחינה באדריכלות – עיוני – יולי 2015 – תשובות גרסה 1
תמונה גרפית  בחינת רישוי לאדריכלים יולי 2015 – מבחן מעשי – שאלון + מחוון
תמונה גרפית  בחינת רישוי לאדריכלים יולי 2015 – מבחן עיוני – גרסה 2 – שאלון + מחוון
תמונה גרפית  בחינת רישוי לאדריכלים יולי 2015 – מבחן עיוני – גרסה 1 – שאלון + מחוון
תמונה גרפית  בחינה בהנדסה אזרחית – מבנים תתקיים ב-26.1.2016 – יש לשים לב לפרסומים.
תמונה גרפית  תשלום אגרת בחינה
תמונה גרפית  מחוון בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית מבנים – מרץ 2015
תמונה גרפית  תשלום אגרה שנתית כפל אגרה
תמונה גרפית  תיקון עדכון לגבי החלק העיוני – בחינה באדריכלות – יולי 2015
תמונה גרפית  מסמך הנחיות – מרישום לרישוי
תמונה גרפית  דו"חות התמחות - הליך מקוון
תמונה גרפית  נוהל בחינות לרישוי באדריכלות
תמונה גרפית  מסמך מיקוד לבחינה באדריכלות – יולי 2015
תמונה גרפית  נוהל החזר כספי עבור כפל תשלום
תמונה גרפית  בחינה בהנדסה אזרחית - מבנים
תמונה גרפית  פרסום תוצאות בחינה באדריכלות נובמבר 2014
תמונה גרפית  נוהל בחינת רישוי אדריכלים
תמונה גרפית  הגדרת מסגרות תכנון לבחינה המעשית והנדרש בהן
תמונה גרפית  רישוי מהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 סדרי התמחות בהנדסה אזרחית מבנים (עדכון מיום 1.1.2015)
תמונה גרפית  רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים – אמות מידה לרישוי מהנדסים בהנדסה אזרחית מבנים (עדכון מיום 1.1.2015)
תמונה גרפית  פרסום מודעה – בחינה בהנדסה אזרחית – מבנים
תמונה גרפית  נושאים לבחינה בהנדסה אזרחית – מבנים מרץ 2015
תמונה גרפית  נוהל רישום ורישוי– עולים ותושבים חוזרים
תמונה גרפית  אישור חידושי רישיונות מהנדסים ואדריכלים לשנת 2015 ע"י שר הכלכלה מר נפתלי בנט
תמונה גרפית  קבלת קהל (באמצעות מוקד)
תמונה גרפית  הכתובת לשליחת ערעור על הבחינה
תמונה גרפית  נוהל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
תמונה גרפית  הגשת בקשה להצטרפות לרשימת המאמנים
תמונה גרפית  נוהל ערעור על בחינה לרישוי
תמונה גרפית  נוהל ערעור על בחינה לרישוי - הנדסה אזרחית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.